BloggProffs

9 av 10 omkomna utan bilbälte är män

31 kvinnor som saknade bälte omkom i vägtrafikolyckor under samma period som antalet omkomna män utan bälte uppgick till 240. Polisen gör ökade kontroller av bältesanvändningen under tiden 12-18 mars i samverkan med NTF och Trafikverket.

NTF-förbunden i Sverige har mätt bältesanvändningen i tätort sedan 2004 och vid samtliga tillfällen har kvinnorna haft en betydligt högre bältesanvändning. Vid den senaste mätningen i september 2011 låg bältesanvändningen bland kvinnor på 96% jämfört med männens 90,5%.

NTF Sörmland-Östergötland anordnar informationsaktiviteter vid följande platser i Linköping under vecka 11: vid Ikano Huset, Herrbeta N, Herrbeta S samt Ekholmen Centrum. Och i Sörmlands län deltar NTF Sörmland-Östergötland i Nyköpings Motorsalong och gör aktiviteter i Gnesta kommun.

// Jenny

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu