BloggProffs

Studenttider och korteger


Studenttider innebär korteger av vitt skilda slag. Normalt får man inte färdas på flak eller släp, men om säkerhetskraven är uppfyllda är det tillåtet att färdas i kortege vid enstaka tillfällen.

Det är också viktigt att Polisen meddelas färdväg och vilken tidpunk transporten kommer att ske eftersom kortegetåget påverkar framkomligheten för andra trafikanter.

Följande regler som gäller på flak eller släp är:
- Det är bara tillåtet att ta med så många passagerare att ingen fara uppstår.
- Hållfasta skyddsräcken ska finnas, höjden bör vara minst 110 cm. Säten eller bänkar ska sitta fast. Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
- Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutade delar eller skarpa kanter som kan öka risken förs skador på passagerare.
- Passagerare ska kunna kontakta föraren direkt goenom att ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall något händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
- Fordonet får inte köra fortare än 20km/tim. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70km/tim.
- Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs dock B-korkort.
- Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Vecka 23 är nationell insatsvecka på temat ”Alkohol och droger”. Under veckan gör polisen extra många nykterhetskontroller.

Källa:Transportstyrelsen

/Helena

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu