BloggProffs

Glöm inte att klippa häcken

Det är trevligt med gröna buskar, häckar och annat grönt i trädgården. Glöm dock inte att du har skyldighet att hålla häckar och buskar nerklippta vid korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata:
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:
Ligger din tomt intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
- Över gångbana, minst 2,5 m
- Över cykelväg, minst 3,2 m
- Över körbana, minst 4,6 m

Uppgifterna är hämtade från Nyköpings kommun. Kika gärna in på din kommuns hemsida, för information om vad som gäller i just din kommun.

/Helena

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu