BloggProffs

Arga förare

Sonja Forward vid trafikforskningsinstitutet VTI står bakom studien om aggressiv körning.

”Den som kör aggressivt lockar fram ilska hos andra trafikanter – som gör föraren ännu mer aggressiv. Det blir en ond cirkel, säger psykologen och trafikforskaren Sonja Forward.

– Hur man reagerar på sin ilska beror på hur man värderar handlingen. Rent allmänt kan man säga att om man lever ut sin ilska så tror man att man skall få någon form av belöning, det vill säga att det leder till något man vill ha. Belöningen kan bestå i att bilen framför flyttar på sig. Eller att man lyckas tränga sig före.

Men vilka är det som kör på det här sättet? En typ av aggressiva bilister är förare som alltid har bråttom, inte nödvändigtvis för att de ska fram till någonting viktigt, de är till sin natur jäktiga. Dessutom har de ofta ett stort självhävdelsebehov. Sonja Forward igen:

– Om det är söliga bilister som ligger i vägen, som de här personerna tolkar det, finns över huvud taget ingen tolerans. De har en syn på sig själva att de ska komma fram till varje pris och om de inte lyckas med det så blir de frustrerade.

Sonja Forwards forskning visar dessutom att det finns en koppling mellan de som är hetsiga bakom ratten och de som har kort stubin även utanför trafiken. Det sker ingen förvandling – likt Dr. Jekyll och Mr. Hyde – bara för att personen sätter sig i förarstolen. Samtidigt är bilen i sig en förklaring till beteendet.”

Hela artikeln ”Ilska föder ilska” av Sonja Forward, VTI finns här.

/Helena

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu